Lederskap og Medarbeiderskap

Har skolen et selvpålagt mindreverdighetskompleks?

Hvorfor sluttet vi å lære fra skolen så snart vi som elever var ute av skoleporten? Det er synd, for skolen har noe å lære bort til privat sektor.

FEEDBACK – den oversette ressursen

Til tross for at både private og offentlige virksomheter har omfattende målesystemer og tilbakemelding på resultater for økonomi, kundetilfredshet, marginer osv., viser undersøkelser at mangel på tilbakemelding fortsatt er den viktigste og hyppigste årsaken til at vi ikke leverer godt nok. Mer om dette fra oss i LederNytt denne måneden.

Lederskap eller Medarbeiderskap? Ja takk, begge deler

”Skandinavia, og med tankesettet der – de har kommet lengst”, uttalte den amerikanske lederautoriteten og systemtenkeren Russell L. Ackoff. Hvorfor foretrekker vi ikke i større grad det som faller oss naturlig og gir resultat på sikt, enn amerikanske quick-fixer og symptom-behandling? Mer om dette fra oss i LederNytt denne måneden.

Statoils Kodak-øyeblikk?

Bellonas artikkel i dagens Aftenposten sammenligner Statoil med Kodaks feilvurdring, og beskriver på en glimrende måte fravær av å se nye muligheter, fremtidstenkning og systemisk perspektiv. “Statoil tjener i dag store summer og ting gjøres stort sett etter boka, men en ting er å gjøre tingene riktig, en annen ting er å gjøre de riktige […]

Lederkurs i Roma – selvinnsikt eller systemfeil?

Etter ca en ukes kraftig mediedebatt velger adm.dir. for Helse Sør-Øst Bente Mikkelsen å ikke ta seniorkurset ved NATO Defence College i Roma. En slik beslutning kommer ikke av seg selv. I likhet med både andre toppledere og høyt profilerte politikere må det et kraftig påtrykk til for at handlemåte og beslutning skal endres. Om […]

CSR er kreativt og lønnsomt

Les i Cultura Banks kundemagasin “Pengevirke” om hvordan Meta Kompetanse bisto Regnskapsbistand AS i arbeidet med å sette samfunnsansvar på dagsorden.