Metakompetanse blogginnlegg

Øker markedsandeler med CSR-mål

Regnskapsbistand as tar samfunnsansvar! Her representert med noen fra fire av de totalt seks nasjoner i bedriften!

Med hjelp fra Meta Kompetanse satte Regnskapsbistand as seg et mål for sitt samfunnsansvar (CSR): 1/3 av de ansatte skal ha ikke-etnisk norsk bakgrunn. Dette viser seg å være en smart løsning for å få nye kunder.

Jan-Ivar Sørensen, daglig leder i Regnskapsbistand as, sier det slik: ”I tillegg til å være forankret i ledelsen er vellykket implementering av samfunnsansvar avhengig av engasjementet fra de ansatte. Samfunnsansvar er med andre ord ikke et enkeltmannsprosjekt. For de ansatte betyr dette en hel del; stolthet, lojalitet og nettopp engasjement. For profilen vår betyr det noe at vi var de første i bransjen som satset bevisst på denne ressursen. Idéen og målsettingene lar seg kopiere, men for oss er det utrolig tilfredsstillende at vi var først ute i bransjen.”

Også for små- og mellomstore bedrifter (SMB) har det effekt å ta samfunnsansvar. Dette er altså ikke bare forbeholdt store konsern. For SMB’er er det mye å hente  konkurransemessig sett. For det andre er det billig å utvikle gode vinn-vinn-løsninger. Og i tillegg er det interessant at bedrifter i bransjer man vanligvis ikke forbinder med det å ta samfunnsansvar, gjør det på en så suveren måte. Dette viser at det å tenke kreativt, fremtidsrettet og utenfor de vedtatte sannheter, kan gi økt lønnsomhet på kort og lang sikt. Eksemplet gir også ordene sustainability, bærekraft og holdbarhet en praktsisk betydning.