10 praktiske verktøy til daglig bruk for strategisk tenkning

Kurset baserer seg på en av Steven Haines bestselgere ”10 verktøy for daglig strategisk tenkning”.

Verktøyene er relatert til daglige gjøremål og støtter opp under de aktivitetene som skal få oss til å nå målene vi har satt oss. Disse verktøyene favner flere felt – fra kommunikasjon og ledelse til organisasjonsmessige forhold (strukturer og prosesser).

Gjennom case belyser vi:

ABC-modellen som hjelpemiddel for lettere å tenke strategisk og sette opp aktivitetsplaner, og ikke minst – sørge for at vi presterer og kommer i mål.

– Hvilke fremtidige eksterne trender påvirker oss? Vi verken jobber eller lever i vakuum, og hvilke teknologiske forhold gjør en forskjell for meg om 5 år – velger jeg å holde meg oppdatert, blir jeg mer konkurransedyktig og hva må jeg gjøre nå, i dag?

– Hvordan får vi kollegaer med oss? Undersøkelser viser at mangel på tilbakemelding er den største årsaken til lavt engasjement og at ansatte slutter i jobben. Feedback er lett å lære, og når den er riktig brukt er den så virkningsfullt at vi opplever adferdsendring – for eksempel fart og fokus i avdelingen eller prosjektet ditt.

Boken ”10 praktiske verktøy til daglig bruk” inngår i kursavgiften.

Les mer om åpne og bedriftsinterne kurs her.

Påmelding: post@metakompetanse.no

Felles for alle kursene i Systemisk Tenkning:
Kursene kan tas i den rekkefølgen som passer deltageren
Kursene krever ingen spesielle forkunnskaper. Bindende påmelding en uke før kursdato.

Dag Møkleby og Bente Karoliussen i Meta Kompetanse er de eneste i Norge som er sertifisert som kursholdere innen systemisk tenkning og strategisk tilnærming fra Haines Centre/University of San Diego. Du vil få innblikk i en ny måte å tenke på som gir resultater langt utover gode idéer, samt trene opp dine evner til selv å benytte verktøyene og ta dem i bruk allerede neste dag.

PS! Vil du vite mer, eller ønsker du en bedriftsintern samling? Ta gjerne kontakt på e-post: post@metakompetanse.no