Metakompetanse blogginnlegg

7 megatrender

Dagens Næringsliv presenterte rapport fra Veritas der det pekes på syv megatrender som vil påvirke oss i årene fremover. Dette er ingen overraskende forhold her: Befolkning og urbanisering vil øke. Verdensøkonomien boostes av BRIK-landene – befolkningsgrupper dras ut av fattigdom (andre ikke). Naturlig nok vil tradisjonelle energi-kilder være dominerende ift fornybare, noe som krever store investeringer og omstillinger. Politiske forhold og teknologi bidrar sammen til endringer på den samfunnsmessige arena, økonomi og markeder. Og naturressurser;  eller rettere sagt: Knapphet på ressurser, som er den grunnleggende årsak til at “økonomi” eksisterer som fag, og diskuteres i mange sammenhenger.

Det store spørsmålet er: Hvordan skal man forholde seg til endringer som vedvarende berører oss. Alt henger til syvende og sist i hop. De syv megatrendene ovenfor tar for seg de globale utfordringer, i det globale system. Endringer berører oss alle på en eller annen måte i ett eller flere system vi som enkeltinivid er medlem, borger, deltager eller ansatt i. Det være seg i en region, nasjon, lokalsamfunn, bedrift, organisasjon, familie eller som enkeltperson.

Det interessante er: Studier og forskning viser at alle trender og endringer (små eller store) i all hovedsak har det samme forløp. Hvor store endringsprosessene blir, hvor lenge de skal vare og hvor dypt og lang ned de skal gå, kan vi være med å påvirke alt etter hvor stor innflytelse vi har og i hvilket system vi befinner oss i.

Vil du lese mer om endringsprosesser du er utsatt for, hva som er felles for dem, hvordan du kan prøve å forutse dem, og gjøre noe med dem:
Trykk her.