Åpne og bedriftsinterne lederutviklingsprogram for den operative mellomlederen

Å beherske rollen som mellomleder er ofte nødvendig for å forberede seg til mer krevende lederstillinger. Mellomlederen er avhengig av å kunne levere både gode resultater og input til strategiske veivalg oppover i systemet, samtidig som leveransen er avhengig av en velfungerende avdeling.

Å bli mellomleder krever ferdigheter innen kommunikasjon og ledelse
Gjennom coaching, undervisning og erfaringsdeling oppnås trygghet i rollen som leder og den enkelte vil oppleve stor mestringsglede gjennom egen og andres resultatoppnåelse. Å tilegne seg økt strategisk forståelse er en del av prosessen.

Uavhengig av nivå ved kursstart kan resultatet etter endt program måles i høyere prestasjonsnivå for deltageren, for eksempel gjennom medarbeidertilfredshet og bedre måloppnåelse.

For nærmere info om lederutviklingsprogram for mellomledere, les her.

Kontakt oss for mer informasjon: post@metakompetanse.no