Bedriftsinternt kurs i Kommunikasjon

Bedriftsinterne kurs og workshop i kommunikasjon som er designet ut fra bedriften og den enkelte leders behov.

• Eksempler på dette er hvordan verdier og visjoner ”oversettes” og operasjonaliseres til bruk i daglig drift. Hva innebærer det i praksis at vi skal være ”ærlig” eller at vi er ”modige”?

• Hvordan anvender vi verdier, visjoner, målsettinger for å forbedre resultater og sikre at alle ansatte har fokus på det som skal leveres – med andre ord hvordan etablerer vi hensiktsmessige styringsverktøy og tydelige rammer til daglig bruk heller enn fine ord og detaljstyring

• Kommunikasjon ifm med samarbeid og ulike ledelsesoppgaver på individ- og gruppenivå; hvordan snakker vi til hverandre, lær å gi tydelige og presise budskap, kunnskap om hvorfor tilbakemeldinger på både oppførsel og leveranser er viktig – og hvordan gjør vi det på en effektfull måte

Kontakt oss for mer informasjon: post@metakompetanse.no