Den operative mellomlederen

Å beherske rollen som mellomleder er ofte nødvendig for å forberede seg til mer krevende lederstillinger.

Mellomlederen er avhengig både av å kunne levere både gode resultater og input til strategiske veivalg oppover i systemet, samtidig som leveransen er avhengig av en velfungerende avdeling.

Å bli mellomleder krever ferdigheter innen kommunikasjon og ledelse
Gjennom coaching, undervisning og erfaringsdeling oppnås trygghet i rollen som leder og den enkelte vil oppleve stor mestringsglede gjennom egen og andres resultatoppnåelse. Å tilegne seg økt strategisk forståelse er en del av prosessen.

Uavhengig av inngangsnivå kan resultatet etter endt program måles i høyere prestasjonsnivå for deltageren, for eksempel gjennom medarbeidertilfredshet og bedre måloppnåelse.

Meta Kompetanses tilbud i praktisk rettet ledertrening:

Åpne lederutviklingsprogram for mellomledere

– For nærmere info om lederutviklingsprogram for mellomledere, les her.

Bedriftsinterne utviklingsprogram som er designet ut fra bedriften og den enkelte leders behov og tilpasset antall deltagere

i) Fokus på individuell oppfølging

ii) Årsprogram for et sammensatt mellomlederteam

For bedriftsinternt program, vennligst ta kontakt pr mail eller telefon.