Endringsprosesser

Hvorfor mislykkes 75% av alle endringer?

Endringer vil – om de er planlagt eller uforutsett – berøre bedriften som helhet, avdelinger og individuelt.

Lær hva som er felles mønster for endringer generelt og få kunnskap om hva vi skal være særskilt oppmerksom på.

Du får større trygghet i forhold til fremtidige endringer.

For mer info: Trykk her

Påmelding: post@metakompetanse.no

Felles for alle kursene i Systemisk Tenkning:
Kursene kan tas i den rekkefølgen som passer deltageren
Kursene krever ingen spesielle forkunnskaper. Bindende påmelding en uke før kursdato.

Pris: Halvdagskurs kr 1000,- (tidspunkt: 12-16). Heldagskurs kr 1475,- (Tidspunkt 9-16)

Sted: Sta.Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, Majorstua, 0367 Oslo

Dag Møkleby og Bente Karoliussen i Meta Kompetanse er de eneste i Norge som er sertifisert som kursholdere innen systemisk tenkning og strategisk tilnærming fra Haines Centre/University of San Diego. Du vil få innblikk i en ny måte å tenke på som gir resultater langt utover gode idéer, samt trene opp dine evner til selv å benytte verktøyene og ta dem i bruk allerede neste dag.

PS! Vil du vite mer, eller ønsker du en bedriftsintern samling? Ta gjerne kontakt på e-post: post@metakompetanse.no