Metakompetanse blogginnlegg

Feedback

Det å gi kritikk, ris, ros, tilbakemeldinger har i våre dager nesten blitt et fag i seg selv. Meta Kompetanse ynder å bare kalle dette for : Å gi feedback. Feedback kan være pos eller neg. Uansett feedback er målet at man skal lære av det, og komme videre. Derfor; oppmuntre og sett pris på feedback i alle situasjoner.

Stephen Haines ved det anerkjente “Haines Centre for Strategic Management” er av den oppfatning at feedback i dag er noe av det mest essensielle en leder kan tilegne seg av ferdigheter, både i arbeidsliv og privat: “Feedback is the Breakfast of Champions”, som han sier.

Og det kan læres:

I relasjoner (1:1-forhold) er det mest virkningsfulle en kan bruke
kalt sansebasert kommunikasjon og feedback: Gjør det til en vane å uttrykke deg i forhold til hva dine egne sansekanaler gir deg av informasjon: Det du ser (øyne), det du hører (ører) og det du føler (kinestetisk informasjon, kroppsspråk). Det gir grunnlagsinformasjon for tolkningsfri kommunikasjon og det å gi sortert og klar feedback. Noe både mottageren og du selv kan sette pris på og lære av, og ikke minst kan bruke for å komme videre fra en kanskje vanskelig situasjon.

Overfør det til grupper og team. Avslutt ethvert møte med en oppsummering og feedback. Hvordan gikk møtet, var det iht det som var intensjonen. 10 personer kan på tre minutter kjapt kjøre en runde rundt bordet med utgangspunkt i følgende spørsmål:

Hva skal vi fortsette med?
Hva skal vi gjøre mer mer av?
Hva skal vi gjøre midre av ?

Slik gjør du feedback i 1:1- forhold og i møter – på 1-2-3!