Metakompetanse blogginnlegg

Fremtidstenkning på agendaen

NSB og samferdselssektoren ble bl.a. bruk som et typisk eksempel på sektorer som ikke tenker verken helhetlig, langsiktig, eller er kundefokusert. Derimot gir det kortsiktige perspektivet både køer, fragmenterte og høyst kortsiktige løsninger.

Dag Møklebys foredrag fikk god mottagelse, det samme fikk innleggene fra Laila Thuestad og Karl Philip Lund. Den påfølgende plenumsdiskusjonen viste at helhetlige strategiske løsninger er noe som berører mange. Strategier som hensyntar organisasjoner og ansatte og som også klarer å forholde seg til kontinuerlige endringer var temaet som medførte spørsmål og ineressante innspill fra de engasjerte deltagerne i Nettverk for Fremtidstekning i Polyteknisk Forening.

Gjennom å tenke helhetlig og systemisk oppnår vi den fordelen at det er mulig å sette rammer og retning, samtidig som aktivitetene kan tilpasses i forhold til eksterne endringer.

Dag Møkleby fra Meta Kompetanse innledet og poengterte hvordan og hvorfor bedrifter og virksomheter som anvender Strategisk Systemisk Tenkning lettere forholder seg til kontinuerlige endringer, samt at han også kom innom teori, historikk og best practice fra SST.

Laila Thuestad fra Ski vgs reflekterte i sitt innlegg omkring Akershus fylkeskommunes strategiske føringer for skolesektoren. Det var tankevekkende å høre at skolen selv sier ”dette har ikke noe med oss å gjøre” og at strategiske føringer som sikkert er ment å være til hjelp for å videreutvikling av skolesystemet, i stedet for oppfattes som: ”en språklig eksersis som medfører bedøvning og motvilje”.  Dette var et konkret eksempel fra 2011 som viser at ledelsens manglende forståelse av involvering av ansatte ikke bare skaper fragmenterte og dårlige løsninger, men også motvilje som kan bidra til å bremse opp og verste fall reverserer utviklingsprosessen.

Karl Philip Lund, ekspert på sosiale medier innledet med 10 på topp unnskyldninger for ikke gjøre forandringer. Gjett om vi hadde hørt disse før? Han viste til undersøkelsene om hva som motiverer den enkelte for å bidra mer og yte maksimalt; mestring, hensikt og autonomi. Det er et paradoks at bedrifter på den ene siden sitter og holder igjen, samtidig som ansatte streber etter å få brukt og utviklet kompetansen til å forbedre produkter og tjenester.

Det er som vanlig lærerikt å delta i PFs Nettverk for Fremtidstenkning. Debatten etterpå viste engasjement med både motinnlegg, undringer, spørsmål og påstander fra en bredt sammensatt deltagergruppe. Carsten og Torgeir var de heldige vinnerne av den norske oversettelsen av Stephen Haines lettleste håndbok for anvendt Strategisk Systemisk Tenkning (SST). Boken gir en enkel innføring i hvordan du praktisk kan bruke SST i jobb og fritid og kan kjøpes direkte fra Meta Kompetanse for kr. 175,-.

Referat og presentasjon fra møtet vil bli lagt ut på Polyteknisk Forenings hjemmesider.

Interessert i forretningsutvikling, kommunikasjon og ledelse basert på SST? Abonnér på gratis nyhetsbrev, og følg oss gjerne på Twitter (@metakompetanse, og @bkmeta ).