Grunnkurs og innføring i systemtenkning

Introduksjon og historikk, samt gjennomgang av grunnleggende metodikk for systemisk tenkning. Bli bevisst mulighetene og anvendelsesområdene ved et helhetlig tankesett.

Den praktiske delen består i at vi sammen løser et reelt case fra en deltagende bedrift ved bruk av en strategisk modell som er nytenkende, enkel og spennende.

Kunnskapen fra kurset gjør deg i stand til lettere å utforme og iverksette egne strategiplaner for å nå dine mål og ambisjoner, på jobb eller privat.

Påmelding: post@metakompetanse.no

Felles for alle kursene i Systemisk Tenkning:
Kursene kan tas i den rekkefølgen som passer deltageren
Kursene krever ingen spesielle forkunnskaper. Bindende påmelding en uke før kursdato.

Sted: Sta.Katarinahjemmet, Gjørstadsgate 9, Majorstua, 0367 Oslo

Dag Møkleby og Bente Karoliussen i Meta Kompetanse er de eneste i Norge som er sertifisert som kursholdere innen systemisk tenkning og strategisk tilnærming fra Haines Centre/University of San Diego. Du vil få innblikk i en ny måte å tenke på som gir resultater langt utover gode idéer, samt trene opp dine evner til selv å benytte verktøyene og ta dem i bruk allerede neste dag.

PS! Vil du vite mer, eller ønsker du en bedriftsintern samling? Ta gjerne kontakt på e-post: post@metakompetanse.no