Metakompetanse blogginnlegg

Håndbok i Systemisk Tenkning

Håndbok i Systemisk Tenkning til daglig bruk.

Finn grunnleggende nøkler, verktøy og hjelpemidler for daglig anvendelse av Strategisk Tenkning og problemløsning, som du kan bruke enten det relaterer seg til jobb eller fritid. I denne komprimerte og korte boken om 10 strategiske verktøy, beregnet for yrkesaktive og andre, finner du tips, teknikker, arbeidsskjema og -oppgaver. Alt med grunnlag i enkelheten i Strategisk og Systemisk Tenkning. Systemisk Tenkning er en gammel og veletablert disiplin, men likevel relativt ny i Norge. Det er imidlertid en unik tilnærming som gjennom sin åpenbare tankegang og sunne fornuft appellerer i stadig økende grad. Dette fordi tankesettet så enkelt kan omsettes til planlegging og aktiviteter, og ikke minst—å få resultater i forhold til det du ønsker å realisere — i jobb eller fritid. Boken er lettlest og hjelper deg med å se problemer og utfordringer, arbeidsoppgaver eller planer i et større og mer helhetlig perspektiv. Stephen Haines kaller det for å ”ta et helikopter-perspektiv!” Dette gir oss anledning til å se ting eller en situasjon fra en annen synsvinkel og et bedre perspektiv, og som dermed setter forholdet (eller systemet) inn i en større
sammenheng.

Hemmeligheten bak Systemisk og Strategisk Tenkning som disiplin er å anvende det vi kan kalle ”Fremtidstenkning”. For å lykkes med det kreves en skrittvis tilnærming—å starte med fremtidig ønsket
resultat, bruke det som styringsverktøy, og  deretter igangsette aktiviteter og jobbe mot det vi ønsker å oppnå.