Metakompetanse blogginnlegg

Hva kan SP-lederen lære?

Denne videosnutten er isolert sett ganske lærerik. Her har ledere, politikere og andre i tilsvarende situasjoner noe de kan ta utgangspunkt i når det gjelder å kunne ta imot tilbakemeldinger – få feedback, og gi sorterte tilbakemeldinger. Med trening går dette av seg selv, uavhengig avsituasjon og følelser involvert.

Meldingen til SP-lederen, i henhold til det som kom frem og ble presentert i videoklipppet, var enkelt og greit …”i denne sammenhengen har SP stått for distriktsnedbygging.

Tilbakemeldinger og feedback  – positiv eller negativ – er noe av det viktigste vi har å forholde oss til når det gjelder å lære, utvikle oss, skape bedre prestasjoner og sjekke om hvor vi står ift resultatoppnåelse.

Tilbakemeldingen: “Du vet ikke hva du snakker om” og videre – gir signaler om at her kunne ting vært gjort annerledes. Det blir tungvint når slike ting skjer og å måtte ringe og be om unnskyldning hver gang. Selv om det er en pen gest.

Så hva kan gjøres annerledes neste gang?

For det første:
Feedback (negativ i dette tilfellet) må generelt tas imot og brukes til læring. Å vinne en diskusjon kan være god underholdning  i debatt-programmer på TV. Men på lang sikt holder det ikke. Og man vinner heller ikke folks hjerter på denne måten. Konkret i denne saken blir det for aggresivt til at det har appell. Husk at 80% av kommunikasjonen er kroppsspråk!

Det andre er: Hvordan håndtere kommunikasjon og feedback der og da i slike situasjoner?
Hør hva avsenderen sier helt konkret og ikke legg tolkninger inn i budskapet.
Utsagnet var rettet til SP – ikke til en person. Da må det ikke legges tolkninger inn i tilbakemeldingen slik SP-lederen gjorde med å gi en tilbakemelding om hva HUN hadde gjort. Hvor lenge hun har jobbet, natt og dag – har en annen døgnrytme mv har ingen betydning. Det er resultatene som teller.

Dersom utsagnet f.eks. hadde vært av typen ..”vi er skuffet over deg, du jobber ikke nok”…  – må tilbakemeldingen rettes tilsvarende.

Tilbakemeldingen “du vet ikke hva du snakker om” blir usortert. Vi vet selvfølgelig alle hva vi snakker om. Fordi jeg snakker for meg og du snakker for deg!

Se våre andre artikler om feedback