Metakompetanse blogginnlegg

Introkurs i systemtenkning

Fremtidens tenkning: Spisskompetanse eller helhetstenkning? Ja takk, begge deler!

Gjennom Systemtenkning får vi forståelsen av hvordan delene i en virksomhetbedriften henger sammen og påvirker hverandre. Les mer om kurset og påmelding her.

Vanligvis tilnærmer vi oss problemer med et analytisk tankesett og ofte med en enten-eller-holdning der det kun finnes ett riktig svar. I tillegg kan vi velge mellom altfor mange løsrevne metoder og modeller som bidrar til å gjøre situasjonen enda mer kompleks. Resultatet kan bli både fragmentert og lite anvendelig.

Systemtenkning er aktuelt både i offentlig og privat sektor da problemer løses på en enklere og mer effektiv måte. Arbeidsmetodikken er i høy grad prosess- og dialogbasert.

Meta Kompetanse er spesialister innen anvendt Systemisk Tenkning med basis i blant andre Covey og Demings tilnærminger.

Kurset vil gi smakebiter fra det forskningsbaserte teoretiske grunnlaget og ’best practice’. Dette gir overførbar kunnskap til bruk i egen arbeidssituasjon; både det å forbedre samarbeidet og etablere nødvendige strukturer og rutiner.

Anvendelsesområdene er mange da systemtenkning fleksibelt kan skaleres fra Bedriftsnivå; strategisk ledelsesverktøy
til
Team- og avdelingsnivå; samarbeid / måloppnåelse
og
Individnivå; selvledelse og selvansvarlighet