Metakompetanse blogginnlegg

Kommunikasjon kan læres – delta på kurs

  • Operasjonalisering og etablering av visjoner og verdier som hensiktsmessige styringsverktøy
  • Kommunikasjon – effektive språkmønstre – hvordan snakker vi til hverandre, tydelige og presise budskap, tilbakemeldinger