Kommunikasjon og ledelse

Teoretisk forankring og praktiske ferdigheter i kommunikasjon bidrar til merkbare resultatforbedringer for den enkelte leder og for avdelingen eller prosjektgruppen.

Basisferdigheter i kommunikasjon knyttes opp mot daglige ledelsesutfordringer som motivasjon, selvansvarlighet, medarbeidersamtaler, personlig mestring, møteteknikk, effektivitet og leveranser. Dette anser vi å være inngangsporten til godt lederskap.

Meta Kompetanses tilbud:

Rådgivning, kurs og foredrag i kommunikasjon som er designet ut fra bedriften og den enkelte leders behov.

  • Eksempler på dette er hvordan verdier og visjoner ”oversettes” og operasjonaliseres til bruk i daglig drift. Hva innebærer det i praksis at vi skal være ”ærlig” eller at vi er ”modige”? Les mer
  • Et annet eksempel er hvordan vi leder ved bruk av bedriftens verdier og visjoner. Resultatet er bl.a. økt fokus hos ansatte på det som skal leveres – og mindre detaljstyring.
  • Kommunikasjon ifm med samarbeid og ulike ledelsesoppgaver på individ- og gruppenivå; hvordan snakker vi til hverandre, lær å gi tydelige og presise budskap, kunnskap om hvorfor tilbakemeldinger på både oppførsel og leveranser er viktig – og hvordan gjør vi det på en effektfull måte