Kommunikasjon og Ledelse

Teoretisk forankring og praktiske ferdigheter i kommunikasjon bidrar til merkbare resultatforbedringer for den enkelte leder og for avdelingen eller prosjektgruppen.

Basisferdigheter i kommunikasjon knyttes opp mot daglige ledelsesutfordringer som motivasjon, selvansvarlighet, medarbeidersamtaler, personlig mestring, møteteknikk, effektivitet og leveranser. Dette anser vi å være inngangsporten til godt lederskap.

Meta Kompetanses tilbud:

Bedriftsinterne kurs og workshop i kommunikasjon som er designet ut fra bedriften og den enkelte leders behov

  • Eksempler på dette er hvordan verdier og visjoner ”oversettes” og operasjonaliseres til bruk i daglig drift. Hva innebærer det i praksis at vi skal være ”ærlig” eller at vi er ”modige”? Les mer
  • Hvordan anvender vi verdier, visjoner, målsettinger for å forbedre resultater og sikre at alle ansatte har fokus på det som skal leveres – med andre ord hvordan etablerer vi hensiktsmessige styringsverktøy og tydelige rammer til daglig bruk heller enn fine ord og detaljstyring
  • Kommunikasjon ifm med samarbeid og ulike ledelsesoppgaver på individ- og gruppenivå; hvordan snakker vi til hverandre, lær å gi tydelige og presise budskap, kunnskap om hvorfor tilbakemeldinger på både oppførsel og leveranser er viktig – og hvordan gjør vi det på en effektfull måte

For mer informasjon om våre bedriftsinterne kurs og tilbud, ta kontakt.