Metakompetanse blogginnlegg

Konfliktledelse – oppnå konsensus

Vi har mange ganger hørt hjertesukk fra ledere på ulike nivå om hvor vanskelig det kan være å få tatt beslutninger fordi så mange er involvert, de fleste har sterke meninger og mange av oss har fått med seg ”sannheten” om at flertallet råder – den som skriker høyest blir hørt. Alt dette gir noen ganger vanskelige situasjoner kollegaer imellom. Sant nok, den skandinaviske modellen for bedriftsdemokrati kan være svært krevende.

Vårt svar er at engasjement og involvering fra ansatte er noe av det viktigste av alt fordi det gir grunnlag for å ta gode beslutninger og sette ambisiøse mål. Det er lettere å lære seg anvendbare verktøy som håndterer vanskelige (les: engasjerte) medarbeidere, møteplagere, problematiske situasjoner og skjulte agendaer – enn å be om engasjement. Mange ganger handler det om å fjerne dialog- og kommunikasjonsmessige ”dødare” og erstatte disse med teknikker som gir enhet og konsensus slik at du kan få tatt en beslutning.

Er det vanskelig å oppnå felles beslutning i et møte, er det bortkastet fordi lite vil bli gjort i etterkant. Derimot – er det konsensus, fanger bordet og du oppnår forpliktelse fra alle deltagerne.

Viktige elementer for å oppnå konsensus i en gruppe er bl.a;

  • Skape rom for at alle blir sett og hørt
  • Etabler forståelse og enighet
  • Hvordan forankre beslutninger og aktivitetspunkter

Vil du vite mer – meld deg på 4 timers kurs i konfliktledelse og konsensus. Tid og sted: Oslo sentrum (sted vil avhenge av antall påmeldte),22 .juni. Pris kr 928.- Påmelding til bente@metakometanse.no