Metakompetanse blogginnlegg

Konfliktskapende tilbakemeldinger

I nettverksarbeid og samarbeidssituasjoner, på jobb  eller i andre arenaer kan tankeløse tilbakemeldinger skape konflikter. Tilbakemeldinger gitt med omtanke kan bidra til tillit og faglig utvikling.

Hovedpoenget i dagens utdanningspunktet var: Uansett hvilken respons man gir som tilbakemeldinger: Lær deg til ikke å være for kjapp på avtrekkkeren. Og la ikke tolkninger og karakteristikker være det bærende i det du sier.

I stedet for å gå rett på med lytt-og-svar, prøv heller å lytt-reflektér, … og svar

Din sjef eller en medarbeider svarer på spørsmål fra deg: “Dette er ikke noe å diskutere, basta!” Et eksempel på en tilbakemelding på dette som er rett-på-sak kan f.eks. være: ”Gi deg, dette kan du ikke mene, du er arrogant, overlegen og egosentrert.” Uansett hvor lyst du har til å si dette, kan det i beste fall føre til at saken ikke kommer videre, i værste fall at det skapes en konflikt av situasjonen.

Skal du gi en tilbakemelding, venn deg til å:
– Gjøre en observasjon:
Se og lytt. Hva du faktisk ser – hva du faktisk hører (ord, mening, kroppsspråk)

– Vurdér/reflektér: Hva opplever du – hva tolker du?

Still eventuelt spørsmål for å avklare

– Svar uten å sette ord på tolkninger, men på opplevelsen din:

Fastslå konkret det han/hun sier, si hva du opplever, og kom med et forslag til løsning:

”Når du sier at det ikke er noe å diskutere, så blir jeg irritert. Jeg vil ikke ha et slikt samarbeid, jeg ønsker at vi er åpne og for ettertiden at vi kan kan forklare hverandre hvorfor.”