Kurs

Vi holder bedriftsinterne kurs eller workshop om CSR, kommunikasjon og ledelse. Kursene er en kombinasjon av teori og praksis som gjerne belyses gjennom virksomhetens egne utfordringer.

Ønsker du mer informasjon om kursene, eller ønsker et annet opplegg, ta kontakt.

CSR-KURS:
Spennende 3-trinns kurs i CSR; Think – Act – Tell. Hvordan man fra å tenke CSR kan oppnå langsiktighet og lønnsomhet. Som sertifiserte fasilitatorer innen Systemtenkning passer vår metodikk som hånd i hanske for vellykket gjennomføring av hele CSR-prosesser.

CSR – Think
Hva er samfunnsansvar i motsetning til veldedighet? Hvordan kan din bedrift oppnå lønnsomhet og konkurransefordeler og samtidig ta samfunnsansvar? Ulike måter å ta samfunnsansvar på og ulike områder å ta samfunnsansvar innenfor.

CSR – Act
Hvordan lager du gode planer for å implementere det internt og markedsføre det internt slik at det gir lønnsomhet for bedriften.

Å ta samfunnsansvar skal øke din egen konkurranseevne?

CSR – Tell
På et tidspunkt må du ut og fortelle hva du har gjort. Hvordan styrker du din egen posisjon gjennom aktiv kommunikasjon? Hvordan skaper vi dialog med kunder, ansatte, aksjonærer, potensielle kunder og andre interessenter?

KURS I KOMMUNIKASJON OG LEDELSE:

Endringsprosesser – hvordan håndtere kontinuerlige endringer på arbeidsplassen
Hva er felles for alle endringer? Hva skal vi være oppmerksom på? Få større trygghet i forhold til fremtidige endringer. Les mer.

Grunnkurs kommunikasjon og ledelse

Lær å gi tydelige og presise budskap, kunnskap om hvorfor tilbakemeldinger på både oppførsel og leveranser er viktig – og hvordan gjør vi det på en effektfull måte. Praktisk nyttig for å få bedre møter, ved konflikthåndtering og oppfølging av medarbeidere.

Si det – gjør det
Hvordan anvender vi verdier, visjoner, målsettinger for å forbedre resultater og sikre at alle ansatte har fokus på det som skal leveres – med andre ord hvordan etablerer vi hensiktsmessige styringsverktøy og tydelige rammer til daglig bruk heller enn fine ord og detaljstyring. Les mer.

Lederutviklingsprogram for den operative mellomlederen
Mellomlederen er avhengig av å kunne levere både gode resultater og input til strategiske veivalg oppover i systemet samtidig som fag- og personalansvar skal ivaretas. Les mer.

SYSTEMTENKNING:

 

Systemtenkning – grunnkurs og innføring
Hvordan se enkelheten i gjøremål og komplekse utfordringer? Bli bevisst mulighetene og anvendelsesområdene i jobb og fritid; Bedret bunnlinje og høyere medarbeidertilfredshet. For alle som ønsker å lære et moderne og nyttig verktøy og som vil tilføre seg selv, sine ansatte, team eller prosjekter anvendbar kompetanse. Les mer.

10 praktiske verktøy til daglig bruk
Lær å planlegge og å sette planene ut i livet. Verktøy relatert til daglige gjøremål. Fra kommunikasjon og ledelse til organisasjonsmessige forhold som strukturer og prosesser.
Stephen Haines bok ”10 verktøy til daglig bruk” i norsk oversettelse inngår i prisen. Les mer.