Kurs

Kursoversikt


Kurs i Systemisk Tenkning:

1)    Grunnkurs og innføring i systemtenkning
Introduksjon og historikk. Bli bevisst mulighetene og anvendelsesområdene; Bedre bunnlinje og høyere medarbeidertilfredshet.
Mer informasjon om kurset

2)    Endringsprosesser
Hva er felles for alle endringer? Hva skal vi være oppmerksom på? Få større trygghet i forhold til fremtidige endringer.
Mer informasjon om kurset

3)    10 praktiske verktøy til daglig bruk for strategisk tenkning

Verktøy relatert til daglige gjøremål. Fra kommunikasjon og ledelse til organisasjonsmessige forhold som strukturer og prosesser. Skap mer effektivitet og mer salg.
Mer informasjon om kurset

4)    Lag din individuelle plan
Sett mål, lag din egen plan uavhengig hva dine drømmer er og oppnå resultat.
Mer informasjon om kurset


For påmelding: post@metakompetanse.no


Andre kurs og programmer:

5)    Årsabonnementet drifti’ : Kompetansenøklene til det første driftsåret som nyetablert bedriftseier
Gir deg relevant kunnskap og øker verdiskapningen i din bedrift.
Mer informasjon om kurset

6)    Bedriftsinternt kurs i Kommunikasjon
Bedriftsinterne kurs og workshop i kommunikasjon som er designet ut fra bedriften og den enkelte leders behov.
Mer informasjon om kurset

7)    Åpne og bedriftsinterne lederutviklingsprogram for den operative mellomlederen
Mellomlederen er avhengig av å kunne levere både gode resultater og input til strategiske veivalg oppover i systemet samtidig som fag- og personalansvar skal ivaretas.
Mer informasjon om kurset


For påmelding: post@metakompetanse.no