Metakompetanse blogginnlegg

Kurs i Systemisk og Strategisk Tenkning

Systemisk Tenkning er det samme som å se bedriften som et helhetlig system der funksjoner og avdelinger henger sammen og utgjør en helhet. Våre seminar gir en innføring både i historikk og praktisk anvendelse relatert til:

  • Enkelhet: Skjære gjennom kompleksiteten – tenke systemisk og se helheten i utfordringer
  • Tydelighet: Fokusere og planlegge på det vi ønsker å oppnå (ikke det vi ikke ønsker å oppnå)
  • Effektivitet: Å gjøre de riktige tingene – fremfor å gjøre ”ting” riktig

Sammen med deltagere fra andre virksomheter vil du få innblikk i en ny måte å tenke på, som gir resultater langt utover gode idéer, samt trene opp dine evner til selv å benytte verktøyene og ta dem i bruk allerede neste dag.