Metakompetanse blogginnlegg

Lederutviklingsprogram for den operative mellomlederen

Mellomleder har ofte den vanskeligste jobben: Klemt mellom forventninger egen avdeling og krav om leveranser fra overordnede. Ledelse blir nedprioritert pga liten tid og ad hoc, brannslokking og daglige gjøremål prioriteres.

Lær hvordan du prioriterer og skaffer deg selv tid og kunnskap til å lede via andre samt ny kompetanse om strategi slik at du blir hørt og sett av toppledelsen.

Uavhengig av nivå ved kursstart kan resultatet etter endt program måles i høyere prestasjonsnivå for deltageren, for eksempel gjennom medarbeidertilfredshet og bedre måloppnåelse.