Om CSR

Med samfunnsansvar forstår vi områder der bedriften har et ønske om å påvirke og ta ansvar utover sin egen sfære. Et mål som gir positivt bidrag innenfor områder som økonomi, miljø og etikk relatert til ansatte, leverandører og/eller produkt. Det skal være både bra for samfunnet og samtidig styrke bedriftens lønnsomhet.

I Meta Kompetanse har vi den tilnærmingen at den enkelte bedrift ikke kan løse alle verdens problemer. Derimot kan de fleste bedrifter gjøre noe. Vi arbeider sammen med ledere og ansatte som ønsker å utvikle sin egen bedrift. På denne reisen møter vi mange fremtidsrettet bedriftsledere – de som ønsker å tenke smart, helhetlig, enkelt, – og som oppfatter bedriften sin som en del av et større system, og kan ta sin del av samfunnsansvaret. Les i magasinet Pengevirke hvordan vi hjalp en mellomstor norsk bedift å løse dette.

Vår motivasjon: At små og mellomstore bedrifter (SMB) oppnår økt konkurransefortrinn ved å ta samfunnsansvar (CSR / Corporate Social Responsibility) . Vi samarbeider med ledere og ansatte som ønsker å utvikle sin egen bedrift, som tenker smart, helhetlig, enkelt, – og som oppfatter bedriften sin som en del av et større system.

Tips til små og mellomstore bedrifter som ønsker å ta samfunnsansvar i egen bedrift

1. Tenke det; CSR kan virke omfattende, men husk – en bedrift kan ikke ta ansvar for all verdens problemer. Finn et område som passer som hånd i hanske til din drift. Prioriter områder som naturlig passer inn – det være seg produkt eller tjeneste. Dette er utgangspunktet for å fatte en beslutning som samtidig gir effekt ut over egen bedrift. Det er en forutsetning at det alltid skal gi konkurransefortrinn og være lønnsomt. Bruk tid til idéfasen, vær kreativ og åpen. Sett store ambisjoner, deretter kan du være kritisk og foreta prioriteringer.
2.  Gjør det; Sett mål for din bedrifts samfunnsansvar. Det betyr i praksis at du utarbeider konkrete aktiviteter som vil være en naturlig del av daglig drift. På den måten kan resultatet måles. Sjekk ut og still deg spørsmålet om dette hjelper omverden utenfor din egen bedrift.
3.  Si det! Kommunikasjon og profilering; skal CSR ha en effekt på bunnlinja, er det viktig å kommunisere det ut. Gjennom kommunikasjon når du kunder, potensielle kunder, ansatte og konkurrenter, og forsterker effekten av det samfunnsansvar din bedrift er engasjert i. Dette forplikter internt også.

Å tenke samfunnsansvar er kostnadsfritt – Å ta samfunnsansvar er sunn fornuft satt i system
For tiden aktualiseres CSR i økende grad bla gjennom pålegg fra det offentlige, krav fra kunder og ønsker fra ansatte. Ansatte vil være stolt over produktet og bedriften, kundene velger i større grad holdbare produkter. Det offentlige har lansert sitt CSR-kompass, som er en veileder for hvordan offentlige innkjøpere kan stille krav om samfunnsansvar for sine leverandører. CSR er smart, fremtidsrettet og lønnsomt. Her finner du drivkraften. CSR er ingen trend, det er snarere sunn fornuft og en smartere, mer fremtidsrettet og lønnsom måte å drive sin virksomhet på.