Om Meta Kompetanse

Nøkkelen til suksess knytter seg til nå mål, et godt økonomisk resultat, samt kunde- og medarbeidertilfredshet. Med mer enn 20 års erfaring fra privat og offentlig virksomhet kjenner Meta Kompetanse godt til problemene som både fagansvarlige og ledere møter til daglig. De vet også at praktisk tilnærming, en god miks av engasjement, rutiner og samarbeid internt på arbeidsplassen er nødvendig for å lykkes.

Partnere


Dag Møkleby

dag@metakompetanse.no mobil: 90055626
Besøk Dag Møkleby's profil på LinkedIn

Er medeier og partner i Meta Kompetanse as. Han har lang erfaring fra flere departement og direktorat, samt underliggende etater. Hans brede erfaring og kunnskaper innenfor både fag- og lederstillinger relaterer seg til økonomi, administrasjon, ikt, innkjøp, strategi- og virksomhetsplanlegging.

Dag er samfunnsøkonom (cand oecon) fra Universitetet i Oslo og er sertifisert på ”Advanced Level” i kommunikasjon og forandringsprosesser ved Skandinavisk institutt for kommunikasjon og forandring. Han er sertifisert fasilitator i systemisk og strategisk tenkning fra Haines Centre, San Diego.

Dags spesialområder:

  • Offentlig forvaltning – Prosesser og samspill mellom aktører
  • Den operative mellomlederen – Lederutvikling fundamentert på systemisk og strategisk tilnærming
  • Kommunikasjons- og forandringsprosesser – Etablering og implementering av struktur og kultur på avdelings- og organisasjonsnivå
  • Strategi- og virksomhetsplan – Koordinering og resultatutvikling

Bente Karoliussen

bente@metakompetanse.no mobil: 992 55 626
Besøk Dag Møkleby's profil på LinkedIn

Er partner og medeier i Meta Kompetanse. Hennes brede erfaringsbakgrunn fra primært privat næringsliv som markedsansvarlig og veileder av mellomledere og deres avdelinger.

Bente er Diplom markedsøkonom fra NMH og har Diplom i informasjon og samfunnskontakt fra Institutt for markedsføring. Hun er også sertifisert på ”Advanced Level” i kommunikasjon og forandringsprosesser ved Skandinavisk institutt for kommunikasjon og forandring. Hun er sertifisert fasilitator i systemisk og strategisk tenkning, Haines Centre, San Diego.

Bentes spisskompetanse:

  • Utvikling av operative mellomledere
  • Markedsstrategi, inkl operative planer
  • Forretningsutvikling for gründerbedrifter
  • Benchmarking

Med erfaring fra mangesidige problemstillinger fra både privat og offentlig sektor, vet de å gjøre komplekse utfordringer overkommelige. Arbeidsprosessene er preget av involvering og praktisk forankring.

Samarbeidspartnere/linker:

Haines Centre for Strategic Management

CONNECT

Freedom Consulting v/Einar Undseth

Ordigno v/Håkon Høyland