Metakompetanse blogginnlegg

Om nettverk, referanser og tillit

Det å lykkes i salg og nettverksbygging innebærer tiltro. Kunder og kontakter som har tiltro til deg og ditt produkt – vil anbefale deg videre. Det å få tiltro og bygge tillit er en langsiktig prosess, og det er ingen snarveier. Det er mange måter å gjøre det på – dette er hva mitt nettverk vektla som viktige element:

Kom forberedt til møter og nettverkstreff
Tenk på hvilke ord du bruker og hva du skal si – ha eierskap til det du sier – vær kongruent – du må stå inne for det du sier.

Tenk på hvor du vil med samtalene du har. Forbered og still gode spørsmål – vær til stede og tilpass spørsmålene avhengig av person, kunde, kontakt eller bransje du treffer.

Du gjør sjelden salg ved første møte. Gjennomsnitlig tar det åtte ganger før du får gjennomslag. Gjør nettverksmøter til en vane. Kontinuitet innebærer tillit.

Lytt
I en-til-en-samtale: Etabler øyekontakt og lytt – deretter kan du notere. To grunner til det:
– Kunden/kontakten  ser at du ønsker å forstå – det bygger tillit
– Du får sjansen til å få skrevet riktig informasjon – og blir eventuelt korrigert

Bli oppfattet som en ekspert – undervis dine kunder og kontakter
Kommuniser dine tjenester og ditt produkt ved å skrive artikler, rapporter og blogger. Du blir ikke sett på som en råselger – men en kommunikatør, som kunder, kontakter og andre setter pris på, i beste fall inkluderer de dette i sine utsendelser – indirekte en referanse til deg.

Vær åpen – lær andre om deg selv.
Du selger som oftest deg selv – ikke produktet ditt. Kunder og kontakter hadde kanskje ikke en gang tenkt på å presentere deg til andre.  Gi dem en god grunn til det. Vær derfor ærlig – det varer lengst. For salg er langsiktig.