Om oss

Skandinavisk ledelse med fokus på utvikling av ledere, grupper og ansatte på alle nivå innenfor administrative- og tjenesteytende organisasjoner. Vår tilnærming til all organisasjonsutvikling er fundamentert i Systemtenkning. Resultater av utviklingsarbeidet innenfor skandinavisk ledelse Vi kan vise til dokumenterte resultater der virksomheten får mer ut av de ansattes kompetanse og arbeidskapasitet som følge av større involvering, engasjement og ansvarlighet – altså økt yrkesstolthet. Andre konkrete resultater er; bedre drift / struktur, færre konflikter, større nærværsprosent og større produktivitet pr. lønnskrone. Vil du lese mer om konkrete utviklingsområder – se prosjekter.

Dag Møkleby

Dag

@epost – t: 900 55 626

Besøk Dag Møkleby's profil på LinkedIn
Dag er samfunnsøkonom fra UiO, med tilleggsutdannelse innen strategisk ledelse og Systemtenkning fra USA. Han har mer enn 20 års erfaring fra ledende stillinger i flere departement og direktorat. I tillegg til skandinavisk ledelse og medarbeiderskap, har Dag spisskompetanse innen kommunikasjon og forandringsprosesser. Han jobber mye med ledergrupper innenfor strategi og skandinavisk ledelse.

Bente Karoliussen

Bente_thmb

@epost – t: 992 55 626 Besøk Bente Karoliussen's profil på LinkedIn

Bente har høyskoleutdannelse innen markedsføring, informasjon og samfunnskontakt, samt spisskompetanse innen strategisk ledelse og Systemtenkning fra USA. Hun har lang erfaring som salgs- og markedsansvarlig og veileder for operative ledere og deres avdelinger. Hun arbeider spesielt med skandinavisk ledelse og medarbeiderskap i service- og tjenesteorganisasjoner.

Mona Evjen

Mona 2

@epost – t: 982 13 552 – w: comona.no

Mona Evjen eier og driver sitt eget firma Comona. Hun er utdannet sosiolog, med veilederutdanning i Medarbeiderskap, Inspirerende Coach TM og forfatter av boka «Ny som leder». Mona har lang erfaring med personal- og organisasjonsarbeid.

Einar K Brandsdal

Einar til web

@epost – t: 977 51 539 – w: www.fotefar.com

Ved siden av seks års erfaring som forsker og universitetslærer i Administrasjon og organisasjonsvitenskap ved Universitetet i Bergen, har Einar 24 års erfaring fra ledelse og rådgivning innenfor organisasjonsutvikling og omstilling i Statoil og StatoilHydro. Einar eier og driver firmaet Veifinneren organisasjonsrådgivning og analyse, som er et foretak som tilbyr bistand i forbindelse med omstillinger, lederutvikling, samt gjennomføring av organisasjons- og HMS-undersøkelser og 360-grader evalueringer av ledere. Han er også tilknyttet Institutt for medie, kultur og samfunn, Universitetet i Stavanger, som førstelektor i endringsledelse. Ved siden av å veilede masterstudenter, underviser han bl.a. i HMS-ledelse.

Aud Ørnes

Aud Ørnes

@epost – t: 981 12 160

Aud Ørnes eier og driver We Will. Hun er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning innenfor samfunnsvitenskap og psykologi. Har lang ledererfaring fra offentlig sektor. Bred kompetanse med vekt på å veilede enkeltindivider og gruppe for å få til ønsket endring i eget liv, kollegagrupper eller i organisasjoner som helhet.  Nært knyttet til forskningsmiljø med vekt på mellommenneskelige relasjoner og hvordan disse påvirker hver enkelt person sin handling. Kunnskap om de fleste personlighetstester/ verktøy. Sertifisert i verktøy til bruk i organisasjonsutvikling.

Dagfinn Unhjem

Dagfinn_thmb

@epost – t: 934 98 373

Dagfinn Unhjem er utdannet i Forsvaret fra krigsskole og stabsskole. Han har tilleggsutdannelse fra den svenske forsvarsöghskolan innen strategisk HR. Flere års nasjonal og internasjonal HR-erfaring. Rekrutteringserfaring fra næringslivet. Er autorisert veileder innen medarbeiderskap og behersker en rekke testverktøy.

Lise Hannevig

Lise_thmb

@epost – t: 984 93 354

Lise Hannevig (f. 1964) har mastergrad i Kunnskapsledelse fra Copenhagen Business School/HiNT samt videreutdanning på mastergradsnivå innen ledelse, rådgivning og innovasjon. I tillegg til å arbeide med medarbeiderskap jobber hun som høyskolelektor på Institutt for Samfunnsfag, HiOA. Hun har omfattende ledererfaring fra barnehagesektoren og mange års erfaring med fag- og personalutvikling. I tillegg til medarbeiderskap, har Lise spisskompetanse innen organisasjonslæring og prosessledelse. Forfatter av boken «Dialog – en praktisk veileder»

Forskningsmessig forankring i vårt konsulentmiljø:

Professor Stefan Tengblad, forskerne Kuvaas & Dysvik, samt Tor Grennes, professor Linda Lai og Jan Spurkeland er for oss sentrale personer knyttet til forskning omkring Skandinavisk ledelse, medarbeiderskap og relasjonsledelse i Norden. I tillegg til forskning og dokumentasjon, har vi samarbeid med Johan Velten og benytter deler av hans verktøykasse i vårt arbeid.

Meta Kompetanse er faglig tilknyttet det internasjonale konsulentselskapet

’Haines Centre for Strategic Management’. Senteret har siden 1990 har vært ledende innenfor operasjonalisering av Systemtenkning, herunder metodikk og verktøy, følgeforskning fra akademiske institusjoner, og erfaringer/best practice.

It-teknisk samarbeidspartner: Ordigno v/Håkon Høyland