Om oss jan 2014

Skandinavisk ledelse med fokus på utvikling av ledere, grupper og ansatte på alle nivå innenfor administrative- og tjenesteytende organisasjoner. Vår tilnærming til all organisasjonsutvikling er fundamentert i Systemtenkning. Vi kan vise til dokumenterte resultater der virksomheten får mer ut av de ansattes kompetanse og arbeidskapasitet som følge av større involvering, engasjement og ansvarlighet – altså økt yrkesstolthet. Andre konkrete resultater er; bedre drift / struktur, færre konflikter, større nærværsprosent og større produktivitet pr. lønnskrone. Vil du lese mer om konkrete utviklingsområder – se prosjekter.
Dag Møkleby

Dag

@epost – t: 900 55 626

Dag er samfunnsøkonom fra UiO, med tilleggsutdannelse innen strategisk ledelse og Systemtenkning fra USA. Han har mer enn 20 års erfaring fra ledende stillinger i flere departement og direktorat. I tillegg til skandinavisk ledelse og medarbeiderskap, har Dag spisskompetanse innen kommunikasjon og forandringsprosesser. Han jobber mye med ledergrupper innenfor strategi og skandinavisk ledelse.
Bente Karoliussen

Bente_thmb

@epost – t: 992 55 626

Bente har høyskoleutdannelse innen markedsføring, informasjon og samfunnskontakt, samt spisskompetanse innen strategisk ledelse og Systemtenkning fra USA. Hun har lang erfaring som salgs- og markedsansvarlig og veileder for operative ledere og deres avdelinger. Hun arbeider spesielt med skandinavisk ledelse og medarbeiderskap i service- og tjenesteorganisasjoner.
Dagfinn Unhjem

Dagfinn_thmb

@epost – t: 934 98 373

Dagfinn Unhjem er utdannet i Forsvaret fra krigsskole og stabsskole. Han har tilleggsutdannelse fra den svenske forsvarsöghskolan innen strategisk HR. Flere års nasjonal og internasjonal HR-erfaring. Rekrutteringserfaring fra næringslivet. Er autorisert veileder innen medarbeiderskap og behersker en rekke testverktøy.
Mona Evjen

Mona 2

@epost – t: 982 13 552 – w: www.comona.no

Mona Evjen er utdannet sosiolog, med veilederutdanning i Medarbeiderskap, Inspirerende Coach TM og forfatter av boka «Ny som leder». Mona har lang erfaring med personal- og organisasjonsarbeid.
Lise Hannevig

Lise_thmb

@epost – t: 984 93 354

Lise Hannevig (f. 1964) har mastergrad i Kunnskapsledelse fra Copenhagen Business School/HiNT samt videreutdanning på mastergradsnivå innen ledelse, rådgivning og innovasjon. I tillegg til å arbeide med medarbeiderskap jobber hun som høyskolelektor på Institutt for Samfunnsfag, HiOA. Hun har omfattende ledererfaring fra barnehagesektoren og mange års erfaring med fag- og personalutvikling. I tillegg til medarbeiderskap, har Lise spisskompetanse innen organisasjonslæring og prosessledelse. Forfatter av boken «Dialog – en praktisk veileder»
Aud Ørnes

Aud_thmb

@epost – t: 981 12 160

 

 

Forskningsmessig forankring i vårt konsulentmiljø:

Professor Stefan Tengblad, forskerne Kuvaas & Dysvik, samt Tor Grennes, professor Linda Lai og Jan Spurkeland er for oss sentrale personer knyttet til forskning omkring Skandinavisk ledelse, medarbeiderskap og relasjonsledelse i Norden. I tillegg til forskning og dokumentasjon, har vi nært samarbeid med Johan Velten og benytter deler av hans verktøykasse i vårt arbeid.

Meta Kompetanse er faglig tilknyttet det internasjonale konsulentselskapet

’Haines Centre for Strategic Management’. Senteret har siden 1990 har vært ledende innenfor operasjonalisering av Systemtenkning, herunder metodikk og verktøy, følgeforskning fra akademiske institusjoner, og erfaringer/best practice.

It-teknisk samarbeidspartner: Ordigno v/Håkon Høyland