Lederskap og Medarbeiderskap

Introkurs i systemtenkning

Fremtidens tenkning: Spisskompetanse eller helhetstenkning?

Jeg er ikke enig med Kunnskapsminister Kristin halvorsen

Kommentar til Frøydis Braathens artikkel i dagens Aftenposten

Greenpeace utfordret Nike

“- one day, you’ll have to decide whether change comes more effectively by shouting from the outside, or by working from the inside.”

Øker markedsandeler med CSR-mål

“Vi var bransjens første – kopiér oss gjerne”!

Samfunnsansvar (CSR) og kommunikasjon

En bedrifts gevinst av sitt miljøansvar avhenger av kommunikasjon til kunder og forbrukere

Samfunnsansvar forbedrer omdømmet

Norske bedrifter er samfunnsansvarlige fordi det forbedrer omdømmet, iht BI-forsker Caroline Ditlev-Simonsens studie