Rådgivining

Ønsker du å komme raskt i gang, anbefaler vi at vi starter med en enkel samtale. Vi tilbyr rådgivning i et møte på 1-2 timer, eller vi kan bistå deg jevnlig over lenger tid – alt etter hva du ønsker. Vi presenterer gjerne refleksjoner, fakta og data fra utvalgte tema for ledere og beslutningstagere. Kontakt oss.

Noen rådgivningsoppdrag vi bidrar med innen kommunikasjon og ledelse:

 • Tiltak for å forbedre samarbeidet internt
 • Bistand for å etablere manglende felles arbeidsmål og ambisjon
 • Råd for å utvikle selvledelse og selvansvar blant ansatte for å sikre kvalitet og leveranse
 • Metoder for å gjøre møtene og tiden mellom møtene effektive
 • Hvordan du kan lede ulikheter – ledelse på tvers av generasjoner, fag og arbeidsoppgaver
 • Spørsmål ifm hvordan bruke bedriftens verdier aktivt i det daglig på en måte som gir resultat
 • Råd ifm medarbeidersamtaler – hvorfor må du ha medarbeidersamtaler?
 • Spesialist på operative lederskap – er du/dine mellomledere i skvis mellom leder- og kollegarollen?
 • Bistand for at strategi og planer skal henge sammen
 • Hvordan skaper du eierskap for dine planer?

Noen rådgivningsoppdrag vi bidrar med innen CSR:

 • Mulighetsanalyse for din bedrift. Status og konkurransefordeler
 • Råd ved valg av samfunnsansvar (CSR)
 • Hvordan sette mål for samfunnsansvar
 • Hvordan kan mål om CSR innarbeides som del av daglig drift
 • Vi kvalitetssjekker gjennomførbarheten og bistår ved lønnsomhetsberegninger
 • Hvordan forankre CSR?
 • Ekspertråd slik at du får markedsført og kommunisert ut ditt CSR-ansvar; Bistand hvordan du kan profilere bedriftens samfunnsansvar i kontakt med kunder, ansatte, samarbeidsparter, eiere
 • Rådgivning for CSR-strategi fra planlegging til gjennomføring (Think – Act – Tell)