Rådgivning via Skype

Billigere og mer hensiktsmessig? For kortere konsultasjoner er vi tilgjengelige på Skype.
Pris som ordinær rådgivning, men du/dere slipper reisekostnader og reisetid, booking av møterom osv.

Dag Møkleby:

My status

Bente Karoliussen:
My status