Samfunnsansvar (CSR) for små og mellomstore bedrifter gir økt lønnsomhet og flere konkurransefordeler

Samfunnsansvar (CSR) i små og mellomstore bedrifter er kreativt og lønnsomt!

I Norge står små- og mellomstore bedrifter (SMB) for mer enn halvparten av den totale verdiskapningen. Bidrar alle litt, gjør det til slutt en stor forskjell, både for bedriftene selv og for samfunnet som helhet! For små og mellomstore bedrifter med ofte begrensede budsjetter passer det å ta samfunnsansvar fordi det gir konkurransefordeler uten å koste for mye av tid eller markedsføringsinnsats. I tillegg til at det er lønnsomt, styrker det profilen gjennom mer holdbare produkter og tjenester, samt stolthet blant ansatte. Dette er vår drivkraft for å jobbe med CSR.

Les mer om CSR og hvordan DU kan gjøre det her.