Metakompetanse blogginnlegg

Samfunnsansvar (CSR) og kommunikasjon

Interbrand offentliggjør listen over verdens 50 mest miljøvennlige konsern

Undersøkelsen viser et stort gap mellom enkelte selskaps faktiske miljøansvar og hvordan forbrukerne oppfatter dem.

L’Oréal, Nokia og HSBC er eksempler på dette. Alle disse konsernene får lavere score fra forbrukerne enn det som er reelt.  Dessverre er ikke dette veldig overraskende. På samme måte har forbrukerne en formening om at selskap som for eksempel McDonalds og Coca-Cola tar mer miljøansvar enn de faktisk gjør.

Det viser seg at de selskap som underkommuniserer sitt miljøengasjement taper på det ut fra profilmessige hensyn. Vi ser at disse selskapene ofte mangler tilrettelagt kommunikasjon og informasjon til forbrukerne i siste ledd.

Denne undersøkelsen er en god påminnelse om at for samfunnsansvar gjelder;
1. Tenkt det!
2. Gjør det!
3. Si det!

”Å tenke samfunnsansvar er kostnadsfritt. Å ta samfunnsansvar er sunn fornuft satt i system.”