Metakompetanse blogginnlegg

Samfunnsansvar forbedrer omdømmet

I tillegg til at samfunnsansvar gir godt omdømme, gir det også flere andre gevinster som feks.:

Godt for arbeidsmiljø
– I bedrifter som tar samfunnsansvar får de ansatte større tilhørighet til sin egen arbeidsplass

– Studiet viser at ansatte ønsker å være mer involvert i avgjørelser som har med samfunnsansvar å gjøre.

– Ansatte ønsker å være deltaktig i hvilke områder bedriften skal ta samfunnsansvar på, men føler ofte at ledelsen bestemmer hva som skal være bedriftens samfunnsansvar uten å involvere.

Ditlev-Simonsen fremhever også at de bedrifter som rapporterer minst, mange ganger er de som er mest samfunnsansvarlige, fordi de ikke behøver å redegjøre for sin oppførsel. For egen regning understreker vi at det er viktig å ikke bare gjøre det, men fortelle det – kommunisere ut din bedrifts samfunnsansvar!