Metakompetanse blogginnlegg

Selvutvikling med store grupper

”En dag med selvutvikling” var oppdraget. Det var ikke et lite emne de nesten 100 studentene hadde valgt å ha workshop på – en vanlig ukedag, som et av tre hovedelementer i sin ”elevstyrt uke”. Å gjennomføre egenutvikling for hele gruppen, samtidig, det var en fantastisk opplevelse.

Realkunnskap kan vi jo alle tilegne oss, men det er slående hvilket nivå unge studenter har i dag. Det som man kan beundrer dem aller mest for, er et utrolige engasjement og oppriktighet. Vi vet det av erfaring, men sier det nå: Workshop med bare unge folk i forsamlingen, kan bare beskrives med superlativer: I tillegg til engasjement, er det en tilstedeværelse med fokus på det som foregår her og nå, samt nysgjerrighet på det ukjente. Det er ressurser og kunnskap som er uerstattelig, og som må tas vare på og videreutvikles, slik at det kommer dem selv og andre til gode i fremtiden. Fordi – hvis det ikke allerede er det, vil det i arbeidslivet bli det – mer og mer behov for å ansette mennesker ikke bare med realkunnskap, men i større grad med hensyn på attityd, holdninger og verdisett.

At de tok ansvar for egen utvikling betydde ikke at de ikke var interessert i verden omkring seg, tvert imot.  Vi opplevde sterk interesse for ulandsproblematikk, politikk og miljøvern. Å vise interesse for egen utvikling og verden omkring seg tolker vi som gode lederegenskaper. Det er bare å se frem til den dagen disse studentene kommer ut i arbeidslivet, og krysser fingrer for at de skal bli møtt med åpenhet og at de får kollegaer og ledere som lar dem få slippe til med nye idéer, pågangsmot og at de blir gitt store rammer med rom for å la seg smitte av entusiasme og masse energi.

Så hva brakte workshopen i tillegg til en real energi-innsprøytning? Etterlengtet tid til refleksjon, konkrete talenter, en retningsbeskrivelse og som en av studentene uttrykte: ”en erkjennelse om at det er jeg som bestemmer over mine tanker og mine valg”.