Metakompetanse blogginnlegg

Stortingspolitikeres gullpensjon – dårlig system?

Meta Kompetanse har med stor interesse fulgt den pågående rettssaken i Oslo Tingrett mot to de to tidligere stortingsrepresentantene Talleraas og Stangeland. Kåre Willoch har i sitt vitneutsagn påpekt at “Talleraas og Stangeland sitter her som syndebukker”. Videre: “Jeg tror dommen vil fastslå at her var det systemet som var dårlig, ikke disse som utnyttet det. Tolkning er ikke stortingspolitikernes spesialitet. De legger til grunn en hensikt med loven, …..”
Dette kan tolkes som ansvarsfraskrivelse. Hadde en slik attityd fungert overalt for alle ledere i alle “systemer”? Selvansvarlighet blir ansett som en svært viktig lederkvalitet, og forklaringer som at det er systemet som er dårlig, blir sett på som bortforklaring og ansvarsfraskrivelse. Vi mener ledere lojalt må følge det systemet de selv har vært med på å utforme. Gode rollemodeller som utøver lederskap med etikk, moral og verdier og følger det de selv har lagt til grunn som hensikt for sine beslutninger – får troverdighet i motsetning til de som henviser til “dårlig systemer” og maler sin egen kake ut fra det. Det er alltid huller i et system, og det kan utnyttes. Hvis gjennomregulering skal unngås må vi ta for gitt at det tas ansvar på individnivå.

Skillet mellom det å følge de lover og regler som er satt – kontra det å endre systemet – det er en annen debatt.