Strategiutvikling

Utgangspunktet for strategigjennomgang og planlegging vil være en systemisk tilnærming der konkret en systemisk ABC-modell vil være det tankemessige kartet og referansepunktet. Vi anbefaler å gjøre den strategiske planen så enkel som mulig – og med så lite teknikaliteter som mulig. Dette bl.a. fordi at daglige oppgaver, gjøremål og delmål vil kunne komme til å bli detaljert uansett. Selve den strategiske planen skal være bærbar og brukbar for daglig drift. I tillegg bør den kunne justeres og rulleres år for år – på en konsulentuavhengig måte.

Vi jobber med en praktisk strategimodell som baserer seg på mer enn 50 års forskning og best practice. De fleste av oss har et forhold til Deming (Toyota), Peter Drucker, Senge. m.fl. Vi utfyller dette bildet i løpet av våre prosesser og gir innføring i hvordan du enklere utformer planer, iverksetter dem og følger dem opp. Underveis innarbeider vi en mer helhetlig måte å tenke på, som også hjelper deg selv å jobbe enklere, og samtidig utnytte medarbeideres ressurser på en bedre måte for felles resultatoppnåelse.

Kjernen i våre foredrag, prosesser og workshops knyttet til strategisk utvikling er:

– innføring i selve modellen og tenkningen bak for å oppnå forståelse og eierskap av ambisjon og strategiske føringer internt i bedriften.

– praktisk utforming av strategiplan som gir verdi og mening. Forny ”det årlige ritualet”.

– en plan som fungerer i daglig drift – unngå at strategien blir en støvsamler

– kunnskap om hvordan involvere ansatte og nøkkelpersoner