Systemisk Strategisk Tenkning

Meta Kompetanse har fokus på resultater og forbedringer for oppdragsgiverne gjennom praktisk rettet strategiarbeid og lederutvikling basert på best practice innen Systemisk og Strategisk tenkning. (”Systems Thinking Approach to Strategic Management”). Les mer

Her sees prosesser og strukturer i sammenheng i forhold til daglige arbeidsoppgaver og problemstillinger. Helheten er styrende og gir føringer i forhold til enkeltdeler og frittstående hendelser. Materialet er tilgjengelig for første gang i Norge via Meta Kompetanses tilknytning til Haines Centre for Strategic Management.

Haines Centre er de første som har operasjonalisert den vitenskapsbaserte forskningen innen systemtenkning fra bl.a. W.Edward Deming, Peter Drucker, Peter Senge, Russel Ackoff m.fl.- til anvendelse innen organisasjon og ledelse.

Meta Kompetanse holder også kurs og foredrag om strategisk og systemisk tenkning (SST).
På kursene presenteres strategiske modeller og tankesett i tilknytning til SST som vi mener er geniale i praktisk bruk på arbeidsplassen – for forenkling, involvering og tidsbesparing. Nysgjerring? Les mer om kurs i Systemisk Tenkning her.

Bedriftsinterne prosesser:
Vi fasisiliterer strategiarbeid ved bruk av enkle modeller der sammenhengen mellom ledelse, organisasjonskultur, struktur og daglig drift gir mening og bedre resultat for de involverte.

Stikkord er tydelighet og samsvar mellom planverk, ledelse og implementering, med den hensikt at det skal gi økt intern effektivitet og resultatforbedring. Alt med basis i Strategic and Systems Thinking.

Klikk her for referanser og videre lesning om Strategisk og Systemisk Tenkning