TeamWork OU

Meta Kompetanse er knyttet til TeamWork OU, som representerer Nordens fremste fagmiljø innen medarbeiderskap. Les mer.

Medarbeiderskap handler om hvordan vi forholder oss til arbeidsoppgavene, til arbeidskollegaene og til arbeidsgiveren. Det finnes godt og dårlig medarbeiderskap, på samme måte som det finnes godt og dårlig lederskap. Godt medarbeiderskap utgjør selve grunnlaget for yrkesstolthet – og yrkesstolthet og arbeidsglede er tett sammenvevd. Les mer om medarbeiderskap her