Metakompetanse blogginnlegg

WikiLeaks, Støre, arroganse – og verdisett

Om vårt eller amerikanske myndigheters bilde av Støre som arrogant er riktig eller feil, er i seg selv ikke særlig interessant isolert sett. Det som er mer interessant er imidlertid det som trekkes frem som resultatet av denne påståtte arrogansen, nemlig spørsmålstegn ved hans troverdighet.

Dersom en persons arroganse eller andre verdisett ikke har noen synlige innvirkning på adferd eller gjøremål er det stort sett mindre problematisk.

Når det har det, som i dette tilfellet med WikiLeaks, at arroganse oppfattes å ha negativ innvirkning på troverdighet, et annet  høyt ansett verdisett – kan det stilles spørsmål videre om en persons verdisett er i samsvar med sine handlinger.

Dette er ikke et isolert fenomen relatert til politikere.
Det gjelder også personer med ansvar innen ledelse av bedrifter og andre mennesker. Støre, ledere eller andre, behøver selv ikke vedkjenne seg et slikt verdisett. Forholdet er så enkelt at verdier som tillit og ‘fravær av arroganse’ oppfattes som universelle.

Når fravær av verdier trekkes frem, kommer reaksjonene på blogger og sosiale medier, ofte knyttet sammen sammen med vedkommendes adferd, handlinger eller aktiviteter.

Det er slik det oppfattes, feil eller riktig, men det er jobb #1 for ledere: Jobber jeg iht. våre fastsatt verdier, etiske normer og regler.